BƯỚC 1Di chuyển chuột vào mục REGISTER trên thanh Menu.

BƯỚC 2Bấm vào nút CREATE ACCOUNT để bắt đầu đăng kí thành viên trang  Jacqueline.com.vn

BƯỚC 3: Nhập đầy đủ 6 mục thông tin bắt buộc. Sau đó bấm vào CREATE ACCOUNT và đến với bước tiếp theo.

BƯỚC 4: Cập nhật OTP đã được cung cấp qua số điện thoại và bấm nút VERIFY OTP để hoàn tất đăng ký.